Koulutukset, luennot ja konsultaatiot

Päätoimenani tarjoan kattavat fysioterapian palvelut; nivel- tai nikamakäsittelyjä, pehmytkudoskäsittelyä, venyttelyjä, hierontaa, teippauksia, akupunktiota tai sähkökipuhoitoja. Tämän lisäksi pidän myös luentoja ja koulutuksia mm. kivun fysiologiasta ja hoitokeinoista, kivun ja liikkumisen pelosta, selkä-, niska- ja yläraajavaivoista, kuntoutuksen ja fysioterapian vaikuttavuudesta sekä toimintakyvyn arvioinnista. Tarjoan myös fysioterapiaan liittyviä konsultaatioita.

Lisäksi tarjoan suunnittelu- ja tilastotieteellistä apua opinnäytetöiden ja muiden tutkimushankkeiden parissa ponnisteleville.

Näistä saat lisätietoa ottamalla yhteyttä.

Lue lisää fysioterapiapalveluistani